Specialpedagogisk kompetens


Specialpedagogisk kompetens kan inspirera, motivera och stötta dig, din skola, verksamhet eller elevhälsoteam i genomförandet av skolförbättrande förändringar.

Läs mer

Skolförbättring, lärande och utveckling


  • Föreläsningar och workshops om att utveckla elevhälsa, om extra anpassningar och särskilt stöd, om att lyckas med inkludering och om att arbeta främst förebyggande och främjande.
  • Handledning till enskilda pedagoger, grupper och elevhälsoteam.
  • Processstöd - från behovsanalys till förändringsarbetet i praktiken utifrån modellen EHM.

Bloggen

Här skriver jag om mina tankar om skola – allt från specialpedagogiskt vardagsspan till omvärldsbevakning av skola som helhet. Ibland med röd tråd, ibland som förvirrade tankar men alltid med utgångspunkten – det jag sätter på pränt idag hoppas jag tycka något annat om efter att jag skrivit ner det. Efter att det stötts och blötts mot nya infallsvinklar och andras erfarenheter.

Du hittar bloggen här

Boken

EHM – elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell

Boken beskriver en strukturerad mötesmodell som kan bidra till att skolors utmaningar ringas in långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär. Ett arbete som resulterar i möjligheter att i praktiken anpassa undervisningen så att den gynnar alla elevers hälsa, lärande och utveckling.

I boken kan du läsa om mötesmodellens olika delar och faser som mynnar ut i en konkret handlingsplan. Du tar del av praktiska exempel med frågeställningar som förtydligar hur deltagarna kan resonera utifrån olika perspektiv, roller och funktioner.

Du hittar boken här

Ida Necovski


Jag är leg. lärare, specialpedagog och författare. Har ett brinnande intresse för skola och det som kan få skola och människor i den att utvecklas optimalt.


spkskola@gmail.com