Aktuellt

– kommande utbildningar, föreläsningar och aktiviteter

Framtidens elevhälsa 2021

Den 18 maj gick Ability Partners utbildningsdag Framtiden elevhälsa av stapeln. Jag fanns med som föreläsare och fick möjlighet att prata om hur skolor kan skapa en elevhälsa som främst arbetar främjande och förebyggande. Ett arbete som blir möjligt genom att vi skapar en organisation som möjliggöra samverkan och gemensam lärande. För att nå hit måste alla skolor våga ta steget och skapa nytt, som ett stöd i det arbetet finns EHM som är en främjande, förebyggande modell och struktur för skolans arbete. Vill du veta mer eller få hjälp att utveckla arbetet på din skola läs mer här Kan vi göra något för er? — Unacum Kompetens


Elevhälsa 2020

Den 22-23 januari 2020 genomförs konferensen Elevhälsa – för ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete som stöttar och utvecklar mot kunskapsmålen!

Jag kommer att finnas på plats med föreläsningen Elevhälsomötet – metoder som utvecklar och effektiviserar både elevhälsomötet och elevhälsoteamets arbete.


NPF-säkrad lärmiljö

Välkommen till konferensen som vill sprida kunskap, förhållningssätt och verktyg för att skapa en tillgänglig och likvärdig lärmiljö för alla elever.

Jag kommer att medverka vid vårens konferenser med föreläsningen Tillgänglig undervisning – att lyfta blicken från individ till lärmiljö.

Konferensen genomförs i Stockholm, 2 april 2020, Göteborg, 22 april 2020 och Malmö, 6 maj 2020.

Mer om konferensen och anmälan finns här.


Extra anpassningar och särskilt stöd

Under våren kommer jag att genomföra en rad utbildningsdagar kring Extra anpassningar och särskilt stöd. Under dagen arbetar vi med frågor som rör:

  • Gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
  • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå (och analys och pedagogiks bedömning).
  • Hur vi säkerställer att eleven får rätt stöd i rätt omfattning

Utbildningsdagarna kommer att hållas i Stockholm, 2 mars och 29 april, Malmö, 5 maj och Göteborg, 21 april.

Mer om utbildningsdagen och anmälan finns här.


Uppdragsutbildningar, utvecklingsdagar och handledning

Här kan du läsa mer om uppdrag, EHM – elevhälsomötet och handledning.


Podd

Här hittar ni podden ”Jag vill vara en lärare som…” I detta avsnitt talar vi om hur vi tillsammans kan arbeta för att forma en tillgänglig undervisning. Jag är inbjuden till samtal med två av mina kollegor kring har arbetet med att bredda basen i den ordinarie undervisningen kan se ut.