Nya allmänna råd – men vad är nytt?

Höstterminen är i full gång och nu kan vi äntligen börja göra verkstad av de nya allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. För att kunna göra det behöver vi sätta oss in i materialet och kalibrerar den egna verksamhetens arbete mot råden. För med stor sannolikhet kommer vi behöva skruva på arbetssätt och rutiner. Inte minst när vi ska omsätta följande råd till praktik:

Att elevhälsans kompetens tas tillvara i det dagliga pedagogiska arbetet
samt i utformandet av de olika lärmiljöerna inom verksamheten

Här står det klart och tydligt: elevhälsans kompetens ska tas tillvara i det pedagogiska arbetet och i utformandet av de olika lärmiljöerna. Det här är ju faktiskt mer än ett råd, det är ett konkret och tydligt exempel på hur elevhälsan kan arbeta främjande. Det står inte att vi ska ta hand om de barn som lärmiljöerna inte utformats för, utan att vi ska vara med och utforma dem, för alla elever. Att elevhälsan ska vara delaktiga i arbetet med att utveckla ledning och stimulans kräver arbetssätt som möjliggör samverkan kring undervisningen. Hur då kanske någon undrar? Hur ska vi kunna ge utrymme för mer tid tillsammans?

Det här er verkligen en fråga som vi behöver arbete kring på våra olika enheter. För nu är det hög tid att börja tänka och göra nytt. Är du specialpedagog och vill veta hur specialpedagogens processkompetents kan stödja arbetet kring de nya allmänna råden? Fredagen den 23 september genomförs utbildningen Vässa din specialpedagogiska kompetens. Dagen genomförs digitalt och just nu får du som anmäler dig 500 kr i rabatt med koden Allmänna råd. Koden gäller för anmälningar fram till 12 september.

Via länken kan du läsa mer om utbildningen och anmäla dig: Vässa din specialpedagogiska kompetens – 23 september, 2022

Självklart finns det mer och fler än ett råd att fördjupa sig kring. I presentationen här under sammanfattas dels de mer övergripande revideringarna dels de olika material som publicerats på Skolverkets webbplats kopplat till råden.


Vill du få uppdateringar när nytt publicerats på bloggen kan du anmäla dig som prenumerant här:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.