Jag vill vara en lärare som…

Vi kämpar med extra anpassningar, särskilt stöd, anpassade studiegångar, mindre undervisningsgrupper och mycket annat som är bra. Men jag vill vara en lärare som skapar en undervisning som i så hög grad som möjligt automatiskt möter olika elevers behov och förutsättningar och på så sätt minska behovet av andra åtgärder.

– Daniel Dahlström i podden “Jag vill vara en lärare som…”

Jag har förmånen att få arbeta med tillsammans med många duktiga och engagerade pedagoger. Två av dessa är min kollegor, SO-lärarna Daniel Dahlström och Daniel Johansson, som tillsammans driver  podden “Jag vill vara en lärare som…”. Jag blev inbjuden att medverka i deras senaste poddavsnitt för att samtala om hur vi tillsammans kan arbeta för att forma en tillgänglig undervisning. 

Vårt samtal i podden kretsar kring möjligheten att göra extra anpassningar greppbara, till något som är en naturlig del av det som sker i klassrummet. Vi resonerar  om elevhälsomötet – EHM, och vilken betydelse det har för kartläggning, för att förstå hur vi kan gå vidare och för att förstå vad vi kan påverka. Vi pratar även om vikten av att få rätt perspektiv på svårigheter, och vilken betydelse kontext och miljö har.

Du hittar poddavsnittet här:

En del av samtalet handlar även om förhållningssätt och hur det påverkar vårt arbete med anpassningar. I samtalet tar vi upp fem råd kopplade till pedagogiska förhållningssätt. Råd som är avgörande när det kommer till att lyckas i mötet med alla elever och som handlar om att…

  1. Ge plats för egna val – ge eleverna möjlighet att medbestämma och skapa utrymme för fria val. Att inom ramen för de fasta gränser läraren format skapa en känsla av av frihet och att bli lyssnad på. Det i sin tur skapar tillit och en känsla av meningsfullhet.
  2. Att spana efter styrkor, potentialer och möjligheter – det handlar om att bygga på det som eleven redan är bra på. Att fokusera på elevens positiva egenskaper och fungerande förmågor istället för brister och svagheter (som ju annars är lätta att lägga märke till). Att se hela eleven och att se möjligheter öppnar upp vägar även i situationer som kan upplevas utmanande eller där hindrena känns svåra.
  3. Att vara lösningsfokuserad och fokusera på målen – till skillnad från att ha fokus på det som inte fungerar. Med en lösningsfokuserad och konstruktiv inställning kan vi minska tiden och energi vi lägger på att konstatera och bekymra oss över ATT något inte fungerar. Istället kan all uppmärksamhet riktas mot HUR man kan få det att fungera.
  4. Att plocka ner helheten till mindre delar – det handlar om att göra processerna mer hanterbara och överblickbara. Genom noggrann planering och genom att ta ett steg i taget kan vi få full koll på helheten, men inte tvärtom. Genom det blir det även möjligt att få till förflyttning i små steg istället för att fastna i en stress över utmaningen i helheten. 
  5. Att skapa situationer som ger eleven en känsla av att lyckas  – i det här arbetet handlar det om att hitta redskap för att synliggöra lärande, både för eleven men även som ett redskap för läraren att få syn på utveckling och lärande. Det handlar om inge hopp, om att sätta ord på uppskattning och att ge uppmuntran.  

Här hittar du till “Jag vill vara en lärare som…” på facebook: https://www.facebook.com/danielochdaniel/

//Ida

Vill du prenumerera på inlägg gör du det här:

Nu är även bloggen uppdaterad med en ny sida Aktuellt – här kan du kika in för att se vad som är på gång hos Specialpedagogisk kompetens 🙂


Referenser:

Att förstå och möta elever som utmanar extra https://larportalen.skolverket.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.